Nova generacija voditelja projekata financiranih iz EU fondova kreće s predavanjima!

U četvrtak, 4. veljače 2016. započela su predavanja za voditelje projekata financiranih iz EU fondova. Polaznici će učiti strukturu dostupnih EU fondova te osnovna pravila i procedure za prijavljivanje projekata. Kako uspješno napisati projekt, razraditi ideju u aktivnosti, analizirati ciljeve i dionike u projektu, izraditi logičku matricu i kvalitetno pripremiti budžet teme su koje će prolaziti u sljedeća tri mjeseca, a po završetku će dobiti uvjerenje o završenoj edukaciji koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Također, polaznici će naučiti kako provesti projekt, upravljati proračunom, ljudskim resursima, vremenom i promjenama u projektu te pratiti napredak projekta s naglaskom na praćenje potrošnje budžeta i financijske aspekte kako bi sebi osigurali maksimalni iznos ugovorenog financiranja.

 

Ključni je dio programa proces kreiranja vlastitog projekta u kojem će primijeniti stečena znanja i vještine na odabranom primjeru.

 

Predavači, stručnjaci s iskustvom koji su projekte pisali, nadgledali i provodili ih, polaznicima omogućuju praktičan trening i razvoj vještina za projektni menadžment, potrebnih za vođenje i administriranje, čak i velikih, kompleksnih projekata.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org