Osnovne informacije Erasmus+ programa


Erasmus+ je program Europske Unije za područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014. - 2020. godine

 

Programom se općenito podržavaju aktivnosti, suradnja i alati koji su u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. i njegovim vodećim inicijativama, kao što su Mladi u pokretu i Program za nove vještine i radna mjesta. Njime se nastoje riješiti sljedeći izazovi:

• Suzbijanje rasta nezaposlenosti – osobito među mladima

• Razvoj društvenog kapitala među mladim ljudima i osnaživanje njihovih sposobnosti da aktivno sudjeluju u društvu

• Promicanje sustavnih reformi u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih među državama koje sudjeluju u programu

 

Svrha programa Erasmus+ je podržati napore država sudionica u programu da bi mogle učinkovito iskoristiti mogućnosti europskog ljudskog i socijalnog kapitala, pritom potvrđujući načelo cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se također jačaju prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim državama, posebno u područjima visokog obrazovanja i mladih.

 

Cilj Erasmus+ programa je postojanje učinkovitijeg instrument za zadovoljavanje stvarnih potreba u smislu razvoja ljudskog i socijalnog kapitala unutar Europe, ali i izvan nje.

 

Erasmus+ program sastoji se od sljedećih aktivnosti:

• Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – Odnosi se na mobilnost učenika (učenika, studenata, pripravnika, mladih, volontera) i osoblja (djelatnici u odgoju, obrazovanju i području mladih iz javnih ustanova i organizacija civilnog društva)

• Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – Udruživanje znanja i vještina, projekti izgradnje kapaciteta koji pružaju podršku suradnji s partnerskim zemljama.

• Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika - Znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih potrebno za razvoj politika temeljenih na podacima i praćenje politika u okviru strategije Europa 2020.

• Jean Monet - Centralizirana je aktivnost koja za svrhu ima potporu institucijama i aktivnostima u području europskih integracija.

• Sport - Akcije u području sporta pružat će potporu: zajedničkim partnerstvima, neprofitnim europskim sportskim događanjima, dijalogu s relevantnim europskim dionicima te podršku sportskim događanjima u okviru pojedinog programa predsjedanja EU.

 

Aktivnosti u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih igraju ključnu ulogu u pružanju ljudima svih dobi nužna sredstva za aktivno sudjelovanje na tržištu rada i društvu u cjelini. Projektima u okviru ove aktivnosti promiču se transnacionalne aktivnosti mobilnosti usmjerene na učenike (studente, vježbenike, naučnike, mlade ljude i volontere) i osoblje (profesore, nastavnike, voditelje osposobljavanja, osobe koje rade s mladima i osobe koje rade u organizacijama aktivnim u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih) i njihov je cilj:

• pomoći učenicima u stjecanju kompetencija (znanje, vještine i stavovi) u cilju poboljšanja njihovog osobnog razvoja i zapošljivosti na europskom tržištu rada i šire;

• podržati stručno usavršavanje osoba koje rade u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih u cilju inovacija i poboljšanja kvalitete poučavanja, osposobljavanja i rada s mladima diljem Europe;

• povećati znanje stranih jezika sudionika;

• povećati svijest sudionika i razumijevanje drugih kultura i država nudeći im mogućnost za izgradnju mreža međunarodnih kontakata, za aktivno sudjelovanje u društvu i razvoj osjećaja europskog građanstva i identiteta;

• povećati sposobnosti, privlačnost i međunarodnu dimenziju organizacija aktivnih u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi one mogle ponuditi aktivnosti i programe koji bolje odgovaraju potrebama osoba, unutar i izvan Europe;

• pojačati sinergiju i prijelaz između formalnog obrazovanja, neformalnog obrazovanja, strukovnog osposobljavanja, zapošljavanja i poduzetništva;

• osigurati bolje priznavanje kompetencija stečenih za vrijeme razdoblja učenja u inozemstvu.

 

 

Akademska mobilnost koja se potiče kroz Erasmus+ pruža pojedincu iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Kao rezultat toga, osobe koje sudjeluju u projektu mobilnosti povećavaju svoje mogućnosti za zapošljavanje te konkurentnost na tržištu rada.

Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku iz Bruxellesa objavila je rezultate natječaja za Erasmus povelju za visoko obrazovanje za razdoblje 2014.- 2020. Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski je dodijeljena nova Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE), čime je omogućeno sudjelovanje u aktivnostima novog Erasmus+ programa za razdoblje 2014-2020.

Međunarodna suradnja Visoke škole Nikola Šubić Zrinski s različitim institucijama širom svijeta se realizira kroz Inovacijsko razvojni centar Zrinski (IRCZ).


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org