Međunarodna suradnja

Program Erasmus+ nastavlja se na postignuća ostvarena tijekom više od 25 godina provedbe europskih programa u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih koji obuhvaćaju dimenziju suradnje unutar Europe i međunarodne suradnje. Erasmus+ rezultat je integracije sljedećih europskih programa koje je Komisija provodila u razdoblju 2007. – 2013.:

 • Program cjeloživotnog učenja
 • Program mladi na djelu
 • Program Erasmus Mundus
 • Tempus
 • Alfa
 • Edulink
 • Programi suradnje s industrijaliziranim državama u području visokog obrazovanja.

Tim su se programima podupirale aktivnosti u područjima visokog obrazovanja (uključujući njegovu međunarodnu dimenziju), strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, školskog obrazovanja, obrazovanja odraslih i mladih (uključujući njihovu međunarodnu dimenziju).

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Programom će se općenito podržati aktivnosti, suradnja i alati koji su u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. i njezinim vodećim inicijativama, kao što su Mladi u pokretu i Program za nove vještine i radna mjesta. Programom će se, također, pridonijeti, otvorenim metodama koordinacije, ostvarenju ciljeva Strateškog okvira za obrazovanje i osposobljavanje i Europske strategije za mlade.

Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince – odnosi se na mobilnost učenika (učenika, studenata, pripravnika, mladih, volontera) i osoblja (djelatnici u odgoju, obrazovanju i području mladih iz javnih ustanova i organizacija civilnog društva)
 • Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – udruživanje znanja i vještina, projekti izgradnje kapaciteta koji pružaju podršku suradnji s partnerskim zemljama.
 • Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika – znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih potrebno za razvoj politika temeljenih na podacima i praćenje politika u okviru strategije Europa 2020.
 • Jean Monet – centralizirana je aktivnost koja za svrhu ima potporu institucijama i aktivnostima u području europskih integracija.
 • Sport – akcije u području sporta pružat će potporu: zajedničkim partnerstvima, neprofitnim europskim sportskim događanjima, dijalogu s relevantnim europskim dionicima te podršku sportskim događanjima u okviru pojedinog programa predsjedanja EU.

Akademska mobilnost koja se potiče Erasmus+ programom pruža pojedincu iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom okruženju. Kao rezultat toga, osobe koje sudjeluju u projektu mobilnosti povećavaju svoje mogućnosti za zapošljavanje te konkurentnost na tržištu rada.

Izvršna agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizualnu politiku iz Bruxellesa objavila je rezultate natječaja za Erasmus povelju za visoko obrazovanje za razdoblje 2014. – 2020. Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski dodijeljena je nova Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE), čime je omogućeno sudjelovanje u aktivnostima novog Erasmus+ programa za razdoblje 2014. – 2020.

Međunarodna suradnja Visoke škole Nikola Šubić Zrinski s različitim institucijama diljem svijeta realizira se preko Inovacijskog razvojnog centra Zrinski (IRCZ).

Studentima omogućavamo odvijanje mobilnosti Erasmus+ programom u svrhu studijskog boravka i za obavljanje stručne prakse u inozemstvu. Studenti se mogu prijaviti na natječaj koji redovito objavljujemo na našim web-stranicama ili mogu sami doći s prijedlogom institucije i zemlje u koju žele otići u okviru Erasmus+ programa. Također, nudimo brojne mogućnosti unutar Erasmus+ mobilnosti za naše nastavno i nenastavno osoblje, prije svega stručno usavršavanje i održavanje nastave u zemljama Europske Unije, a u sklopu navedenog programa pozivamo i utjecajne goste predavače iz inozemstva.

Croatian and Polish Education Systems

Croatian and Polish Education Systems

Impressive origins

 

Croatian and Polish education systems both have rich and long tradition started in 14 th century. The Jagiellonian University of Cracow (Poland) was established in 1364, as Cracow Academy, to supply country with skilled and well educated people. Some ...

Više

Erasmus natječaj za mobilnost studenata i osoblja

Erasmus natječaj

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski zastupana po dekanu mr.sc. Zdravku Tkalecu, dana 05. studenoga 2012. godine objavljuje:

 

Klasa: 602-04/12-15/15

Ur. broj: 251-478-01-12-01

 

NATJEČAJ

za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse i studijskog ...

Više

Međunarodni Erasmus dan 2012.

Međunarodni Erasmus dan 2012.

Međunarodni Erasmus dan (International Erasmus Event – Celebrating 25 years of Erasmus) održati će se u srijedu 24. listopada 2012. u Studentskom centru Sveučilišta u Zagrebu u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU, Sveučilišta u Zagrebu i studentske udruge Erasmus Student ...

Više

Nezaboravno Erasmus iskustvo s Malte

Luka je na Malti stekao mnogo novih prijatelja te ostvario mnogo novih poznanstava

Luka Krolo, student 2. godine Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje "Nikola Šubić Zrinski", proveo je nezaboravna 3 mjeseca na Malti obavljajući stručnu praksu putem Erasmus programa cjeloživotnog učenja. Luka nam je ispričao svoju priču i otkrio što ga je oduševilo ...

Više

Higher Education - Key for Entrepreneurship Development

Łukasz Młyniec

Despite the fact we are focused on struggling with the crisis we shouldn't forget about long-term aspects of economic and widely understood growth. European Commission seems to fully understand this problem. In the report called ˝Europe 2020˝ EC presents three interrelated ...

Više

Predavanje prof. Mirjane Ivanuša-Bezjak

Predavanje prof. Mirjane Ivanuša-Bezjak

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski organizirala je predavanje prof. Mirjane Ivanuša-Bezjak s Fakulteta za komercialne in poslovne vede iz Celja preko Erasmus programa. Predavanje se održalo 25.09.2012. u prijepodnevnim satima. Program predavanja se nalazi u ...

Više

Prezentacija Erasmus studenta iz Poljske

Lukasz Mlyniec

U petak 07.09.2012., u Predavaoni 1, naši učenici, profesori i zaposlenici imali su priliku poslušati prezentaciju Lukasza Mlynieca, Erasmus studenta koji obavlja tromjesečnu stručnu praksu u Inovacijsko razvojnom centru Zrinski.

Lukasz je prisutnima predstavio zemlju iz koje dolazi, gradove Krakow ...

Više

Pozdrav od Erasmus-ovaca iz Ljubljane!

GEA College

Dvoje naših studenata 3. godine, Viktor Gregurek i Hrvoje Smoljić odlučili su ljetni semestar akademske godine 2011./2012. provesti na studiju u Sloveniji.

Putem Erasmus natječaja za mobilnost studenata radi studijskog boravka, naši studenti su kao svoje odredište izabrali GEA College u ...

Više

Erasmus obara novi rekord

Erasmus

Dvadeset pet godina nakon što je pokrenut, Erasmus je postao najpoznatiji program EU-a i najuspješniji program studentske razmjene na svijetu. Više od 231.000 studenata dobilo je Erasmusovu potporu za studiranje ili praksu u inozemstvu u školskoj godini 2010.-2011. To je ...

Više

Što Erasmus studenti misle o visokom obrazovanju?

Viktor Gregurek, naš Erasmus student (desno na slici), s ostalim studentima koji su sudjelovali u Erasmus programu

Povodom 25 godina programa Erasmus u Europi i tri godine njegovog uspješnog provođenja u Republici Hrvatskoj, 17. i 18. svibnja Agencija za mobilnost i programe EU je organizirala Erasmus okrugli stol i radionice na kojima je sudjelovalo tridesetak domaćih i stranih Erasmus ...

Više

  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org