NATJEČAJ za izbor u nastavno zvanje u području društvenih znanosti


Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i članka 43, 44. i 45. Statuta Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski te na temelju odluke donesene na 45. sjednici Stručnog vijeća, Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor u nastavno zvanje u području društvenih znanosti,

 

- dva izvršitelja u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomija

 

Uvjeti za izbor u nastavna zvanja utvrđeni su kriterijima Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (NN br. 82/08).

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu pristupnici trebaju priložiti, u pisanom i elektroničkom obliku i sljedeću dokumentaciju:

– životopis s iscrpnim podacima o nastavnom i stručnom radu;

– popis radova i presliku radova relevantnih za izbor;

– presliku diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi i stečenom akademskom stupnju;

– presliku domovnice;

– odluku o prethodnom izboru u zvanje, ako ih posjeduje;

– presliku radne knjižice (elektronički zapis);

– potvrda o radnom iskustvu pristupnika (norma sati);

– te ostalu potrebnu dokumentaciju propisanu Odlukom o uvjetima za ocjenu nastave i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN br. 20/2012)

 

Prijave s priloženom dokumentacijom (u pisanom i elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu) dostaviti s naznakom »Za natječaj« na adresu: Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, Selska cesta 119, Zagreb.

 

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.

 

Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama.

 

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje

Nikola Šubić Zrinski, Zagreb

Dekan dr.sc. Ivica Katavić prof.v.š.


  Zašto upisati Visoku Školu?

Zato što Visoka škola Zrinski svojim programima već od prve godine studija svoje polaznike priprema za osnivanje i vođenje vlastitog poduzeća.

  Kontakt ispitnog centra:
  PROMETRIC

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: +385 1 400 40 92
E-pošta: nikolina.ziljak@zrinski.org

  Kontaktirajte nas:
  Visoka škola Nikola Šubić Zrinski

Selska cesta 119, 10 110 Zagreb

Tel: + 385 1 36 47 099
E-pošta: nikola@zrinski.org